logo_with_text

Välkommen till Mora IKs Ungdomsverksamhet


Vi inom Mora IK vill ge ungdomarna kamratskap, trygghet och uppfostran så att de uppträder på rätt sätt, kan samarbeta med andra människor samt att de respekterar egna ledare, motståndare och funktionärer. Som aktiv spelare, ledare, förälder vill Mora IK att du tar del av vår ungdomsfilosofi och sprider den till andra intressenter både inom och utanför föreningen. Vår verksamhet skall bygga på ett långsiktigt samarbete mellan förening, spelare, ledare, föräldrar, skola och allmänhet. Idrotten och lagandan skall lära våra barn att ta hänsyn, visa respekt, idka samarbete, ha medkänsla och respektera människors lika värde. I Mora IK har vi en målsättning om en öppen social verksamhet för alla ungdomar som vill utvecklas som ishockeyspelare och förse dessa ungdomar med maximalt utbildade instruktörer och ledare.
Vi jobbar efter Svensk Hockeys övergripande mål:


1. Främja ishockeyidrotten i landet.
2. Bedriva och utveckla ishockeyn utifrån barns, ungdomars och vuxnas behov.
3. Ge individen möjlighet att växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar
4. Skapa utvecklingsmöjligheter inom svensk ishockey för nationell och internationell hög kvalitet.
5. Värna om det betydelsefulla ideella arbetet.


Vision
Mora IK bedriver Sveriges bästa ungdomsidrott och har herr- och damlag på hösta elitnivå. Klubben är respekterad i hela Hockeysverige och bidrar till elitidrottens utveckling.

Mission
Mora IK bedriver ishockey på elit- och breddnivå, där alla är välkomna på sina egna villkor. Vi har en stark lokal förankring, ett engagemang långt utanför rinken och är en naturlig plattform för upplevelser och utveckling i hela regionen.

Position
Mora IK har varit en central del av Svensk ishockey i snart nittio år. Samtidigt är vi Hockeysveriges uppstickare. Vår personlighet kan beskrivas med hörnstenarna:
  • Stolthet
  • Integritet
  • Närhet
  • Glädje